Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

papi
4008 a681
Reposted frombluephoenix bluephoenix
papi
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26
papi
4218 2d55 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
papi
4220 5747
Reposted fromupinthesky upinthesky

May 16 2015

papi
4005 c349 500
Reposted fromduvet duvet
papi
5025 a482

Magic..
Reposted fromCandyMonster CandyMonster

May 11 2015

6968 01f1 500
Reposted frombandanabread bandanabread

April 24 2015

papi
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viajogi jogi

April 19 2015

6306 3451
Reposted fromitslikerufus itslikerufus
papi
3516 9d12
Reposted fromkarmacoma karmacoma
papi
3557 eb7d 500
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
papi

Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.

— Katarzyna Nosowska
Reposted fromunsophisticated unsophisticated
papi
4500 0dec 500
Reposted fromcarol91 carol91

April 07 2015

papi
1888 371e 500
Reposted frompea-pea pea-pea
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen
papi
9010 82a6
Reposted fromplayinglove playinglove
papi
9013 a146
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1
papi
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromataga ataga
papi
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan
papi
9179 522d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl