Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

papi
8327 b7bd
Reposted frompea-pea pea-pea
7069 d21a
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
2072 8951
Reposted frompea-pea pea-pea
3137 10c8 500
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
8807 5ff1
Reposted frompea-pea pea-pea
papi
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viapea-pea pea-pea
papi
7122 1b28 500
Reposted frompea-pea pea-pea

April 10 2017

papi
Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że Ty jesteś pilotem.
— Michael Altshuler
Reposted fromklaudialucja klaudialucja

July 01 2015

papi
4008 a681
Reposted frombluephoenix bluephoenix
papi
4174 fa0c
Reposted frompaulinac26 paulinac26
papi
4218 2d55 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
papi
4220 5747
Reposted fromupinthesky upinthesky

May 16 2015

papi
4005 c349 500
Reposted fromduvet duvet
papi
5025 a482

Magic..
Reposted fromCandyMonster CandyMonster

May 11 2015

6968 01f1 500
Reposted frombandanabread bandanabread

April 24 2015

papi
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viajogi jogi

April 19 2015

6306 3451
Reposted fromitslikerufus itslikerufus
papi
3516 9d12
Reposted fromkarmacoma karmacoma
papi
3557 eb7d 500
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
papi

Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.

— Katarzyna Nosowska
Reposted fromunsophisticated unsophisticated
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl